04 พฤศจิกายน 2550

เยี่ยมชมแล้วแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ

1 ความคิดเห็น:

kampol กล่าวว่า...

september
ทำให้คนอ่อนประสบการณ์และความรู้เข้าใจอะไรๆได้มากขึ้น ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีครับ ขอให้กำลังใจอย่างมาก และจะขอติดตามเรื่อยไป อาจไม่ใช่ความเห็นที่เข้าท่านัก แต่เป็นความรู้สึกที่แท้จริง
จะบอกให้ผู้ที่ใกล้ชิดเข้าศึกษาเว็บนี้ด้วย โดยเฉพาะลูกๆที่ศึกษาต่อป.โท ด้านดนตรีอยู่ที่ กรุงเทพฯ ขณะนี้
ขอบคุณอีกครั้ง และขออนุญาตชมต่อนะครับ