03 พฤศจิกายน 2550

การสร้างรสนิยมดนตรีในการฟัง


การที่มนุษย์จะนำเอาดนตรีที่มีคุณค่ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น ต้องอาศัยการฟังดนตรีรูปแบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความงามของเสียงดนตรี ผู้ฟังต้องอาศัยการฟังที่ใช้สมาธิอย่างมาก จึงจะได้รับประโยชน์จากการฟังดนตรีการสร้างรสนิยมที่ดีในการฟังดนตรี มีส่วนช่วยส่งเสริมการฟัง และปลูกฝังรสนิยมที่ดีในการฟังเพลงให้บุคคลสามารถฟังดนตรีต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น Classical Music, Light Music, Popular Music, Jazz และ Folk Song

โดยการปลูกฝังการฟัง และฝึกฟัง ดังนี้

1. ฟังดนตรีที่ฟังง่าย ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก

2. ฟังเพลงประสมวงที่มีเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น

3. ฟังเพลงเดียวกันจากหลาย ๆ วง เพื่อเปรียบเทียบฝีมือ

4. ศึกษาทฤษฎีดนตรี หาความรู้เกี่ยวกับประวัติเพลง ผู้บรรเลง และฝึกวิจารณ์

5. ฟังเพลงที่มีการบรรเลงซับซ้อน จากวงดนตรีประเภท มโหรี ปี่พาทย์ วงแซมเบอร์ สตริงคอมโบ

6. ศึกษาทฤษฎีดนตรี ถ้าได้ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วยก็ยิ่งดี

ไม่มีความคิดเห็น: