03 พฤศจิกายน 2550

เครื่องดนตรีตะวันตก
วงดนตรีตะวันตก ได้แก่
1. วงชาโดว์ มีเครื่องดนตรี คือ กีต้าร์โซโล่ กีตาร์คอร์ท กีตาร์เบส กลองชุด


2. วงสตริง มีเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม3. วงสตริงคอมโบ มีเครื่องดนตรีเหมือนวงสรตริง และเพิ่มเครื่องเป่า 1 กลุ่ม

4. วงแตรวง มีเครื่องเป่าทองเหลือง 1 กลุ่ม และเครื่องกระทบ5. วงโยธวาฑิต มีเครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป้าลมไม้ และเครื่องกระทบ ใช้สำหรับเดินบรรเลง นำแถว หรือเป็นกองเกียรติยศ


6. วงดุริยางค์ (Orchestra) มีเครื่องสาย เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป้าลมไม้ และเครื่องกระทบ มี 4 ขนาด คือ ผู้บรรเลง 40 – 60 ขนาดเล็ก, 61 – 80 ขนาดกลาง, 81 – 100 ขนาดใหญ่ และหากมีผู้เล่นเกิน 100 คน เรียกว่า วงซิมโฟนีออร์เคสตรา (Symphony Orchestra)7. วงแซมเบอร์มิวสิค เป็นวงขนาดเล็ก เรียกชื่อตามจำนวนผู้เล่น เช่น ผู้เล่น 2 คน เรียก Duet, 3 คน = Trio, 4 คน = Quartet, 5 คน = Quintet, 6 คน = Sextet, 7 คน = septet, 8 คน = Octave, 9 คน = Nonet วงแซมเบอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ String Quartet เพราะมีเสียงไพเราะกลมกลืนที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: