03 พฤศจิกายน 2550

ชนใดไม่มีดนตรีกาล

ในสันดาลเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ

เขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์

หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก

มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

และดวงใจย่อมดำสกปรก

ราวนรก เช่นกล่าวมานี่

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้

เจ้าควรฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

ไม่มีความคิดเห็น: